17.06.2024.

15. jūnijā aizritēja 12. klases izlaidums “Mūsu mirklis”. Svētku prieka mirdzums absolventu acīs, vecāku un skolotāju sejās gandarījums par sasniegto. Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto kopā īstenoto stipendiju par mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un sporta aktivitātēs, ieguldījumu izglītības attīstībā saņēma K. Kurmējeva! V. A. Kraukļa stipendiju un pateicību par daudzpusību un skolas goda aizstāvēšanu mācību olimpiādēs saņēma E. R. Rabuško! Valkas Rotary kluba prezidents V. Zariņš pasniedza stipendiju par centīgu mācību darbu P. Romanai un D. Romanai! TDK “Vendīgs” vadītāja V. Skutāne sveica svētkos 12. klases dejotājus! Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola sadarbībā ar Valkas novada sporta klubiem, pasniedza pateicības R. Cibuļskim, D. Stahovskim, O. K. Vārnam – Uskalim, U. L. Bērziņam, K. Kurmējevai un K. Žēbinai par aktīvu līdzdalību un Valkas novada vārda popularizēšanu sporta jomā. Pateicības pasniedza Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore I. Kāposte, Basketbola klase Valka treneris A. Tiniakovs, Futbola kluba Valka valdes loceklis R. Graņics.! Ar muzikālu sveicienu svētkus kuplināja L. Krastiņa. Paldies klases audzinātājām G. Gaidlazdai un I. Kāpostei, absolventiem un vecākiem par brīnišķīgajiem svētkiem!

Galerija