Par skolu

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas ēkas fotogrāfija no gaisa

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir Valkas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošina izglītojamajiem iespējas apgūt pamatizglītības programmu 1. – 9. klasē ar mērķi turpināt izglītību un 10. – 12. klašu skolēniem – vienu no 3 vispārējās vidējās izglītības programmām, gatavojoties mērķtiecīgai karjeras izglītībai.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir izveidota 2016. gada 28. jūlijā, reorganizējot divas pilsētas skolas – Valkas ģimnāziju un Valkas pamatskolu. Skolas vēsture sākas 1920. gadā, kad Valkas pilsētas domes sēdē pieņem lēmumu atvērt reālskolas tipa vidusskolu, ierādot telpas bijušajā Vidzemes skolotāju semināra ēkā.