Atbalsta personāls

Logopēde

Logopēde

Anete Zalužinska

8.a klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 8.a, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievada veselības zinātnēs skolotāja 10., 11. klasēm, sociālais pedagogs

8.a klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 8.a, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievada veselības zinātnēs skolotāja 10., 11. klasēm, sociālais pedagogs

Ingrīda Vabale

Sākumskolas skolotāja, pedagoga palīgs

Sākumskolas skolotāja, pedagoga palīgs

Vizma Pole

7.b klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasēm, mūzikas skolotāja 7.b, 7.c klasēm, pedagoga palīgs

7.b klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasēm, mūzikas skolotāja 7.b, 7.c klasēm, pedagoga palīgs

Zane Mīļā

Vizuālās mākslas skolotāja 5., 6., 7.b, 7.c klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 6.a klasēm, speciālais pedagogs

Vizuālās mākslas skolotāja 5., 6., 7.b, 7.c klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 6.a klasēm, speciālais pedagogs

Diāna Kuplā

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Indra Jākobsone

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Gunita Gendrjuka

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 8.a, 8.b klasēm, vizuālās mākslas skolotāja 7.a, 8., 9. klasēm, pedagoga palīgs

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 8.a, 8.b klasēm, vizuālās mākslas skolotāja 7.a, 8., 9. klasēm, pedagoga palīgs

Iveta Arone

Logopēds

Logopēds

Laila Ozoliņa

4.a klases audzinātāja, izglītības psihologs

4.a klases audzinātāja, izglītības psihologs

Baiba Leite

5.a klases audzinātāja, sociālais pedagogs

5.a klases audzinātāja, sociālais pedagogs

Marina Dreijere

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs

Darja Šmite

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs

Irina Hauga

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A