Bibliotēka

Ausekļa ielā un Raiņa ielā - pagrabstāvos

Skolas bibliotēka ir atvērta skolas dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00

Skolas bibliotēka ir pieejama skolēniem un darbiniekiem skolas dienās. Jūs varat aizņemties grāmatas no bibliotēkas, mācīties tur vai izmantot datoru, lai mācītos vai meklētu informāciju.
Bibliotēkā ir daudzveidīga literatūras, daiļliteratūras un mācību grāmatu izvēle. Ir arī dažādu laikrakstu un žurnālu izvēle.

Kontaktpersonas

10. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 4., 5., 6. klasēm, bibliotekāre

10. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 4., 5., 6. klasēm, bibliotekāre

Olita Šauja

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Ira Silāja

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A