Mūsu komanda

Mūsu skolā ir labākie novada pedagogi un darbinieki, kuri ar degsmi un pacietību dara savu darbu. Esam radoši, atvērti, un mums rūp, kā bērns jūtas skolā.

Skolas vadība

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Lilita Kreicberga

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Gunita Gindra

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Inese Varesa

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

Direktores vietniece, pedagoga palīgs

Direktores vietniece, pedagoga palīgs

Sintija Stūre

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Anda Kušķe

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Tatjana Rumjanceva

Klašu audzinātāji

1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

1.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Viktorija Ota

1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

1.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Oksana Poplavska

1.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

1.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Ilze Kalniņa

2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

2.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Sarmīte Brice

2.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

2.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Ruta Žubule

2.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

2.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Ance Else

3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

3.a klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Aīda Vītola

3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

3.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Gaļina Švabe

4.a klases audzinātāja, izglītības psihologs

4.a klases audzinātāja, izglītības psihologs

Baiba Leite

4.a klases audzinātāja, sporta un veselības skolotāja 4.a, 5., 6. klasēm

4.a klases audzinātāja, sporta un veselības skolotāja 4.a, 5., 6. klasēm

Daina Skruode

4.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

4.b klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Sandra Veldre

4.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

4.c klases audzinātāja, sākumskolas skolotāja

Raita Kauliņa

5.a klases audzinātāja, sociālais pedagogs

5.a klases audzinātāja, sociālais pedagogs

Marina Dreijere

5.b klases audzinātāja, dabaszinību skolotāja 5. klasēm, matemātikas skolotāja 5.b klasei

5.b klases audzinātāja, dabaszinību skolotāja 5. klasēm, matemātikas skolotāja 5.b klasei

Gunta Aire

5.c klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 2., 4., 5. klasēm

5.c klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 2., 4., 5. klasēm

Evija Stālmeistare

6.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5.a, 5.c, 6. klasēm

6.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 5.a, 5.c, 6. klasēm

Sandra Avota

6.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.a, 5.c, 6. klasēm

6.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.a, 5.c, 6. klasēm

Aiga Dālberga

7.b klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasēm, mūzikas skolotāja 7.b, 7.c klasēm, pedagoga palīgs

7.b klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasēm, mūzikas skolotāja 7.b, 7.c klasēm, pedagoga palīgs

Zane Mīļā

7.c klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.b, 7.b, 7.c klasēm, sociālo zinību un vēstures skolotāja 5., 6. klasēm

7.c klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.b, 7.b, 7.c klasēm, sociālo zinību un vēstures skolotāja 5., 6. klasēm

Aija Melbārde

7.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 7.a, 10., 11., 12. klasēm

7.a klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 7.a, 10., 11., 12. klasēm

Ruta Kriviņa

8.a klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 8.a, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievada veselības zinātnēs skolotāja 10., 11. klasēm, sociālais pedagogs

8.a klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 8.a, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievada veselības zinātnēs skolotāja 10., 11. klasēm, sociālais pedagogs

Ingrīda Vabale

8.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 8., 9.b klasēm, teātra mākslas skolotāja 5., 9. klasēm

8.b klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja 8., 9.b klasēm, teātra mākslas skolotāja 5., 9. klasēm

Līga Šnuka

8.c klases audzinātāja, mūzikas skolotāja 2., 5., 6., 7.a, 8., 9 klasēm

8.c klases audzinātāja, mūzikas skolotāja 2., 5., 6., 7.a, 8., 9 klasēm

Ināra Vītola

8.c klases audzinātājs, dizaina un tehnoloģiju skolotājs 6.b, 8.c klasēm, inženierzinību skolotājs 8. klasēm

8.c klases audzinātājs, dizaina un tehnoloģiju skolotājs 6.b, 8.c klasēm, inženierzinību skolotājs 8. klasēm

Hanss Gundrinieks

9.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 9.a, 11. klasēm

9.a klases audzinātāja, matemātikas skolotāja 9.a, 11. klasēm

Irina Ziemiņa

Raiņa iela

Raiņa iela

9.b klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 3., 6., 8.a, 8.c, 9. klasēm

9.b klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja 3., 6., 8.a, 8.c, 9. klasēm

Vēsma Galgāne

10. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 4., 5., 6. klasēm, bibliotekāre

10. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 4., 5., 6. klasēm, bibliotekāre

Olita Šauja

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

10. klases audzinātājs, fizikas skolotājs 8.b, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievads inženierzinātnēs 10. klasei

10. klases audzinātājs, fizikas skolotājs 8.b, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievads inženierzinātnēs 10. klasei

Valdis Jerums

11. klases audzinātāja, Latvijas un pasaules vēsture skolotāja 7., 8., 9. klasēm, sociālo zinību skolotāja 8., 9. klasēm, vēstures un sociālo zinību skolotāja 10. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 12. klasei, sociālo zinātņu skolotāja 12. klasei

11. klases audzinātāja, Latvijas un pasaules vēsture skolotāja 7., 8., 9. klasēm, sociālo zinību skolotāja 8., 9. klasēm, vēstures un sociālo zinību skolotāja 10. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 12. klasei, sociālo zinātņu skolotāja 12. klasei

Vineta Skutāne

11. klases audzinātājs

11. klases audzinātājs

Vents Armands Krauklis

12. klases audzinātāja, ģeogrāfijas skolotāja 7., 8., 9., 11., 12. klasēm, sociālās zinātnes skolotāja 12. klasei, sociālās zinības un vēstures skolotāja 12. klasei, vēstures un sociālās zinības skolotāja 11. klasei, uzņēmējdarbības pamatu skolotāja 10., 11., 12. klasēm

12. klases audzinātāja, ģeogrāfijas skolotāja 7., 8., 9., 11., 12. klasēm, sociālās zinātnes skolotāja 12. klasei, sociālās zinības un vēstures skolotāja 12. klasei, vēstures un sociālās zinības skolotāja 11. klasei, uzņēmējdarbības pamatu skolotāja 10., 11., 12. klasēm

Guntra Gaidlazda

12. klases audzinātāja

12. klases audzinātāja

Inese Kāposte

Mācību priekšmetu skolotāji

Angļu valodas skolotāja 8.b, 9.a, 10., 11., 12. klasēm

Angļu valodas skolotāja 8.b, 9.a, 10., 11., 12. klasēm

Ina Andiņa

Angļu valodas skolotāja 7. klasēm

Angļu valodas skolotāja 7. klasēm

Elīna Čaka

Krievu valodas skolotāja 5., 6., 7., 8.b klasēm

Krievu valodas skolotāja 5., 6., 7., 8.b klasēm

Larisa Butkeviča

Vācu valodas skolotāja 4., 10., 11. klasēm

Vācu valodas skolotāja 4., 10., 11. klasēm

Ligita Ceriņa

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 8.a, 8.b klasēm, vizuālās mākslas skolotāja 7.a, 8., 9. klasēm, pedagoga palīgs

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 8.a, 8.b klasēm, vizuālās mākslas skolotāja 7.a, 8., 9. klasēm, pedagoga palīgs

Iveta Arone

Vizuālās mākslas skolotāja 5., 6., 7.b, 7.c klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 6.a klasēm, speciālais pedagogs

Vizuālās mākslas skolotāja 5., 6., 7.b, 7.c klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 6.a klasēm, speciālais pedagogs

Diāna Kuplā

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 11. klasei, digitālā dizaina skolotāja 11. klasei, kultūras pamati 10., 11., 12. klasēm

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 11. klasei, digitālā dizaina skolotāja 11. klasei, kultūras pamati 10., 11., 12. klasēm

Anda Sīmane - Gundriniece

Mūzikas skolotāja 1., 3. klasēm

Mūzikas skolotāja 1., 3. klasēm

Sandra Gaile

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Gunita Gindra

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Lilita Kreicberga

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Inese Varesa

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

Sociālo zinību skolotāja 7. klasēm

Sociālo zinību skolotāja 7. klasēm

Una Grāve

Matemātikas skolotāja 9.b, 11., 12. klasēm

Matemātikas skolotāja 9.b, 11., 12. klasēm

Viola Levina

Matemātikas skolotāja 7.b, 7.c, 8. klasēm

Matemātikas skolotāja 7.b, 7.c, 8. klasēm

Anna Meļķe

Matemātikas skolotāja 7.a, 10. klasēm, fizikas skolotāja 8.a klasei

Matemātikas skolotāja 7.a, 10. klasēm, fizikas skolotāja 8.a klasei

Evija Strazda

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Anda Kušķe

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Datorsistēmu administrators, datorikas skolotājs 9., 12. klasēm

Datorsistēmu administrators, datorikas skolotājs 9., 12. klasēm

Vilhelms Bavins

Bioloģijas skolotāja 7., 8., 9. klasēm, ķīmijas skolotāja 8., 9., 10. klasēm

Bioloģijas skolotāja 7., 8., 9. klasēm, ķīmijas skolotāja 8., 9., 10. klasēm

Baiba Magone

Bioloģijas skolotājs 11., 12. klasēm, ķīmijas skolotājs 10., 11., 12. klasēm

Bioloģijas skolotājs 11., 12. klasēm, ķīmijas skolotājs 10., 11., 12. klasēm

Juris Vaivads

Dabaszinību skolotāja 6. klasēm

Dabaszinību skolotāja 6. klasēm

Inta Markova

Sporta un veselības skolotāja 7. klasēm

Sporta un veselības skolotāja 7. klasēm

Vēsma Selga

Sporta un veselības skolotājs 8., 9., 10., 11., 12. klasēm

Sporta un veselības skolotājs 8., 9., 10., 11., 12. klasēm

Artjoms Tiniakovs

Atbalsta personāls

Logopēde

Logopēde

Anete Zalužinska

8.a klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 8.a, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievada veselības zinātnēs skolotāja 10., 11. klasēm, sociālais pedagogs

8.a klases audzinātāja, krievu valodas skolotāja 8.a, 8.c, 9., 10., 11. klasēm, ievada veselības zinātnēs skolotāja 10., 11. klasēm, sociālais pedagogs

Ingrīda Vabale

Sākumskolas skolotāja, pedagoga palīgs

Sākumskolas skolotāja, pedagoga palīgs

Vizma Pole

7.b klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasēm, mūzikas skolotāja 7.b, 7.c klasēm, pedagoga palīgs

7.b klases audzinātāja, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 7. klasēm, mūzikas skolotāja 7.b, 7.c klasēm, pedagoga palīgs

Zane Mīļā

Vizuālās mākslas skolotāja 5., 6., 7.b, 7.c klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 6.a klasēm, speciālais pedagogs

Vizuālās mākslas skolotāja 5., 6., 7.b, 7.c klasēm, dizaina un tehnoloģiju skolotāja 5., 6.a klasēm, speciālais pedagogs

Diāna Kuplā

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Pedagoga palīgs, speciālais pedagogs

Indra Jākobsone

Pedagoga palīgs

Pedagoga palīgs

Gunita Gendrjuka

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 8.a, 8.b klasēm, vizuālās mākslas skolotāja 7.a, 8., 9. klasēm, pedagoga palīgs

Dizaina un tehnoloģiju skolotāja 8.a, 8.b klasēm, vizuālās mākslas skolotāja 7.a, 8., 9. klasēm, pedagoga palīgs

Iveta Arone

Logopēds

Logopēds

Laila Ozoliņa

4.a klases audzinātāja, izglītības psihologs

4.a klases audzinātāja, izglītības psihologs

Baiba Leite

5.a klases audzinātāja, sociālais pedagogs

5.a klases audzinātāja, sociālais pedagogs

Marina Dreijere

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs

Darja Šmite

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs

Irina Hauga

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

Bibliotekāri

Bibliotekāre

Bibliotekāre

Ira Silāja

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

10. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 4., 5., 6. klasēm, bibliotekāre

10. klases audzinātāja, datorikas skolotāja 4., 5., 6. klasēm, bibliotekāre

Olita Šauja

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5