Ārpusstundu aktivitātes

Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja darboties BJC “Mice”, Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolā, mūzikas skolā un mākslas skolā.

Skolēnu kopbilde pēc pasākuma

Interešu izglītība

7. - 12. klase

Karsējas “Cheer Valka” adults

BJC "Mice" - Semināra iela 27

4. - 6. klase

Karsējas “Cheer Valka” juniors

BJC "Mice" - Semināra iela 27

1. - 3. klase

Karsējas “Cheer Valka” kids

BJC "Mice" - Semināra iela 27

1. - 4. klase

Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš”

BJC "Mice" - Semināra iela 27 un Valkas pilsētas kultūras nams

4. - 9. klase

Šūšanas pulciņš “Knaģītis”

BJC "Mice" - Semināra iela 27

1. - 9. klase

Radošie rīti

BJC "Mice" - Semināra iela 27

4 - 6 gadi

Radošie rīti “Stariņi”

BJC "Mice" - Semināra iela 27

5 - 18 gadi

Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš “Radi”

BJC "Mice" - Semināra iela 27

1. - 12. klase

Polimērmāla darbnīca

BJC "Mice" - Semināra iela 27

1. - 12. klase

Radošā darbnīca

BJC "Mice" - Semināra iela 27

1. - 12. klase

Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš “Atspolītes”

BJC "Mice" - Semināra iela 27

10 - 21 gadi

Valkas novada jaunsargu vienība

Zemesdardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona rotas atbalsta punkts - Rūjienas iela 3B

1.-7. klase, 8.-12. klase

Teātra mākslas pulciņš “Vienradži”

BJC "Mice" - Semināra iela 27

5. - 7. klase, 8. - 12. klase

Tautas deju kolektīvs “Vendīgs”

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - Raiņa iela 28A

7. - 12. klase

Robotika – elektronika

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - Raiņa iela 28A

PII "Mazie ģimnāzisti", 1. - 2. klase

LEGO robotika

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - Ausekļa iela 5

7. - 12. klase

Jaunais uzņēmējs

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - Raiņa iela 28A

5. - 9. klase

Dizaina darbnīca “Krāsainās pērlītes”

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - Ausekļa iela 5

PII "Mazie ģimnāzisti"

Ritmika “Mazie ģimnāzisti”

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija - Ausekļa iela 5