Mūsu vide

Skolas mācību telpas atrodas divās ēkās, tās ir funkcionālas, estētiskas, sakoptas. Ēku apkārtne ir sakārtota, apzaļumota, tiek uzturēta labā kārtībā. Skolēni skolā un tās apkārtnē var justies droši.

Skolas īpašie piedāvājumi: dienesta viesnīca, bibliotēka ar 2 lasītavām, mediju kabineti, sporta halle, veselības punkts. Ir plašs interešu izglītības piedāvājums mākslinieciskajā pašdarbībā, uzņēmējdarbība, rokdarbu pulciņi, eksakto zinību pulciņi, sports. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ir Ekoskola, ieguvusi starptautisko Zaļo karogu.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas ēka no putna skata.