Skolas vadība

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Lilita Kreicberga

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Anda Kušķe

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece, pedagoga palīgs

Direktores vietniece, pedagoga palīgs

Sintija Stūre

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Inese Varesa

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Gunita Gindra

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Tatjana Rumjanceva