Piekļūstamības paziņojums

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas tīmekļvietni - https://www.vjcgimnazija.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas tīmekļvietne pilnīgi atbilst MK noteikumiem Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 01.09.2024. Izvērtēšanu veica Vilhelms Bavins.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.vjcgimnazija.lv/wp-content/uploads/2024/01/VJCG-izvertesanas-veidlapa.pdf.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: gimnazija@valka.lv

Zvaniet: +371 64707271

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Vilhelms Bavins
Datorsistēmu administrators
E-pasts: vilhelms@bavins.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 09.01.2024.

Šo paziņojumu apstiprināja Lilita Kreicberga skolas direktore.