Uzņemšana

Vide

Ekoloģiska un estētiski sakārtota vide. Sporta aktivitātēm nodrošināta vide - āra sporta laukums un rotaļu laukums.

Kopiena

Sadarbība, atbalsts ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Es - personība

Individuālā pieeja - mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Izglītības programmas (visas izglītības programmas ir atkreditētas līdz 04.01.2029)

Vispārējās vidējās izglītības programma

Programmas kods: 31016011

Licences nr.: V-3506

Licences datums: 04.08.2020

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences nr.: V-6439

Licences datums: 27.09.2022

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-8681

Licences datums: 02.08.2016

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-8678

Licences datums: 02.08.2016

Pirmsskolas izglītības programma

Programmas kods: 01011111

Licences nr.: V-3820

Licences datums: 25.08.2020