Simbolika un vēsture

Karogs

Skolas karoga averss ar tekstu "Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija", Latvijas karogs kreisajā augšējā stūrī, centrā ģērbonis - lācis, fons dzeltenā krāsā.

Karoga averss (priekšpuse)

Skolas karoga reverss ar Raiņa ielas skolas ēkas attēlojumu centrā un tekstu "Visu Tēvzemei Latvijai!", zila fona krāsa.

Karoga reverss (aizmugure)

Ar direktora Alekša Ķīša (1938 – 1944) gādību panāk, ka Jāņa Cimzes ģimnāzijai ir savs karogs. Karoga metu izstrādājis mākslinieks J. Bīne Valkas apriņķa lauku pašvaldību uzdevumā, tāpēc vienā karoga pusē ir Valkas apriņķa ģerbonis – lācis. Ģerboņa aizmugurē neredzami krustojas lāpa ar ozolzaru. Karoga devīze – “Visu Tēvzemei Latvijai”. Karogā ievietotā Latvijas karte apzīmē zemes mācību un vēsturi, grāmata – vispārējo zināšanu simbolu, kokle – latviskos tikumus un mūziku, kura bija izcelta Cimzes skolā. Karogā redzama vecā Cimzes skolas ēka un ģimnāzija. Dominējošās krāsas skolas karogā – zila un dzeltena. 1939. gadā iesvēta skolas karogu. Šobrīd nav zināms, kur palika karoga oriģināls vēlākajos gados.

Grafiskā identitāte

Skolas logo

Logo ir attēlotas krāsas – dzeltena un zila, kuras ir redzamas skolas karogā, kastanis – no ārpuses ir spurains un dažreiz durstīgs, bet patiesība jau ir kodolā.

Logo vektorgrafikas datne (pdf)

Logo attēla datne (png)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas logo

Logo izmantošana dizainā

Logo lietošanai skolas prezentācijām un citiem nolūkiem. Derīgs izmantošanai MS Word dokumentos, MS PowerPoint prezentācijās un citos līdzīgos dokumentos.

Skolas vēsture gadskaitļos

1920.gada 2. augustā Valkas pilsētas domes apstiprina atvērt reālskolas tipa vidusskolu, bijušajā Jāņa Cimzes semināra ēkā.

1920. gada 27. septembrī durvis ver Valkas pilsētas vidusskola. Skolas pirmais direktors bija Jūlijs Brūniņš.

1920. – 1925. gadā skolas vēstures materiālos atrodas ziņas par skolas bibliotēku un grāmatu fondu.

1921. gada 1. maijā Valkas pilsētas vidusskola kļūst par Valsts Valkas vidusskolu.

1926. gadā Valkas pilsēta nodod Izglītības ministrijas rīcībāzemes gabalu starp Raiņa, Beverīnas un Tālavas ielām, jaunas skolas ēkas projektēšanai. Ēkas projekta autors ir Indriķis Blankenbergs – Izglītības ministrijas arhitekts.

1926. gada 20. jūnijā ieliek skolas pamatakmeni un to iesvēta. Sākas celtniecības darbi.

1929. gada septembrī notiek pāreja no Cimzes semināra ēkas uz jauno, stalto namu.

1930. gada vasarā pabeidz skolas trešo stāvu.

1931. gadā pabeidz skolas pagrabstāvu.

1932. gada oktobrī jauno ēku iesvēta, un 1. aprīlī tai dod nosaukumu Valsts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, kurai rakstūrīgs reālskolas tips. Ģimnāzistiem bija noteikta forma – tumši zilas cepures ar sudrabotu apdari.

No 1938. gadam līdz 1944. gadam skolas direktors ir Aleksis Ķīsis. Stings, prasīgs rūpējās par skolas apkārtnes apzaļumošanu. Ar A. Ķīša gādību panāk, ka Jāņa Cimzes Valsts ģimnāzijai ir savs karogs. Karoga metu izstrādājis mākslinieks J. Bīne Valkas apriņķa lauku pašvaldību uzdevumā, tāpēc vienā karoga pusē Valkas apriņķa ģerbonis – lācis. Ģerboņa aizmugurē neredzami krustojas lāpa ar ozolzaru. Karoga devīze –  „Visu Tēvzemei Latvijai”. Karogā ievietotā Latvijas karte apzīmē zemes mācību un vēsturi, grāmata – vispārējo zināšanu simbolu, kokle – latviskos tikumus un mūziku, kura bija izcelta Cimzes skolā. Karogā redzama vecā Cimzes skolas ēka un ģimnāzija. Dominējošās krāsas skolas karogā – zila un dzeltena.

1939. gadā iesvēta skolas karogu. Šobrīd nav zināms, kur palika karoga oriģināls vēlākajos gados.

Otrā Pasaules kara laikā, saasinoties situācijai krievu – vācu frontē, vācu varas iestādes liek atbrīvot, kara hospitāļa ierīkošanai.

No 1944. gada 1. oktobra līdz 1949. gada decembrim skolas durvis vēra vaļā kā Valkas pilsētas vidusskola.

1955. gadā skola ieguva Valkas 1. vidusskolas nosaukumu tad, kad  Valkā darbu sāka skola ar krievu valodas mācību.

No 1955. gada 16. augusta līdz 1957. gada augustam par mācību pārzini strādāja vēlākais latviešu dramaturgs Harijs Gulbis.

1957. gadā skolā iekārtots novadpētniecības stūrītis, bet 1958. gadā – muzejs, kas atradās 3. stāvā. Vadītāja bija Mirdza Rēpele.

1960. gadā skolēnu deju kolektīvs, skolotājas Valdas Fjodorovas vadībā, piedalījās 1. Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos.

1990. gadā Valkas 1. vidusskolas 70 gadu jubilejā atdzimst senais skolas karogs.

2001. gada vasara aizritēja lielos remontdarbos – nomainīti logi, durvis, apkures sistēma, izbūvēti bēniņi. Skolas darbnīcas durvis pagalma iekšpusē tika likvidētas, lai atbrīvotos vieta skolas sporta halles būvniecībai. Šī paša gada 1. septembrī sāka renovēt skolas ēku.

2003. gada 7. jūlijā tika reorganizētas abas pilsētas skolas – Valkas 1. vidusskola un Valkas 2. vidusskola. Skola atgūst savu ģimnāzijas statusu un vārdu, tajā mācās skolēni no 7. – 12. klasei.

2003. gada 7. novembrī darbību uzsāk jauna un moderna Sporta halle.

No 2003. gada skolai, Semināra ielā 27A, ir dienesta viesnīca.

2016. gada 19. jūlijā Valkas pamatskola un Valkas ģimnāzija tika apvienotas vienā skolā un atgūst vēsturisko nosaukumu – Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

Ģimnāzijas direktori

Jūlijs Brūniņš (1920-1938) – Valkas pilsētas vidusskola, Valsts Valkas vidusskola, Valsts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

Aleksis Ķīsis (1938-1944) – Valsts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

Alīda Munce (1944-1945) – Valkas pilsētas vidusskola.

Alfrēds Indriksons (1945-1946) – Valkas pilsētas vidusskola.

Toms Matvejs (1946-1946) – Valkas pilsētas vidusskola.

Kristīne Sajenko (1946-1950) – Valkas pilsētas vidusskola.

Kārlis Vītols (1950-1951) – Valkas vidusskola.

Aina Lācīte (1951-1954) – Valkas vidusskola.

Pēteris Kampars (1954-1955) – Valkas vidusskola.

Biruta Zariņa (1955-1956) – Valkas 1. vidusskola.

Agris Saliņš (1956-1957) – Valkas 1. vidusskola.

Dzidra Smilgina (1957-1963) – Valkas 1. vidusskola.

Laimonis Bušs (1963-1977) – Valkas 1. vidusskola.

Skaidrīte Saliņa (1977-1983) – Valkas 1. vidusskola.

Diana Magone (direktores v. i.) (1983-1984) – Valkas 1. vidusskola.

Ingrīda Papēde (1984-1990) – Valkas 1. vidusskola.

Vitolds Krieviņš (1990-2000) – Valkas 1. vidusskola.

Ruta Kriviņa (2000-2003) – Valkas 1. vidusskola.

Lilita Kreicberga (2003-…) – Valkas ģimnāzija, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas ēkā tumšā laikā ar ieslēgtu ārā apgaismojumu