Dienesta viesnīca

  • Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads, LV-4701
  • Telefona numurs: +371 26 339 855

Dienesta viesnīcā ir mūsdienīga, skolēnu ikdienai pielāgota vide, moderns interjers, plašas telpas, aprīkotas ar sadzīves tehniku. Viesnīcā iespējams gan mācīties, gan gatavot maltītes, atpūsties, arī izmazgāt un izžāvēt drēbes, apavus.

Skolas dienesta viesnīcas ēka no ārpuses

Dienesta viesnīcas personāls

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Tatjana Rumjanceva

Dienas darbiniece

Dienas darbiniece

Mudīte Skruode

8:00 - 16:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

8:00 - 16:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

Audzinātāja

Audzinātāja

Ilze Ivane

15:00 - 22:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

15:00 - 22:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

Audzinātāja

Audzinātāja

Ilona Voroņenko

15:00 - 22:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

15:00 - 22:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

Nakts dežurante

Nakts dežurante

Malda Ozoliņa

22:00 - 8:00

22:00 - 8:00

Nakts dežurante

Nakts dežurante

Ligita Gailīte

22:00 - 8:00

22:00 - 8:00

Dienas darbiniece

Dienas darbiniece

Ludmila Magone

8:00 - 16:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)

8:00 - 16:00 (no pirmdienas līdz piektdienai)