Ģimnāzijas padome

Ģimnāzijas padomes nolikums

Skolas padomes izdarītais / pieņemtie lēmumi:

Padomes sastāvs:

Padomes vadītājs:
 • Sarmis Zauska (9. b)
Skolas vadība:
 • Lilita Kreicberga
 • Anda Kušķe
Pedagogu pārstāvji:
 • Zane Mīļā
 • Valdis Jerums
Pašpārvaldes pārstāvji:
 • Laura Reinsone
 • Sintija Andruce
Pašvaldības pārstāvis:
 • Aigars Roga
Locekļi:
 • Baiba Pētersone (Mazie ģimnāzisti)
 • Džeina Orska (1. a)
 • Justīne Lasenberga (1. b)
 • Gunta Miķelsone (1. c)
 • Ieva Kauliņa (2. a)
 • Valērijs Karpovs (2. a)
 • Sandis Cipruss (2. b)
 • Viesturs Zariņš (2. b)
 • Līga Orleana (2. c, 4. a)
 • Romina Meļnika (3. a)
 • Kristīne Āboliņa (3. a)
 • Jūlija Kīslere (3. b)
 • Vivita Ķīkule (4. b)
 • Elīna Āboliņa (4. c)
 • Jānis Ābele (5. a)
 • Agnese Dzene (5. b)
 • Kristīne Juhņēviča (5. b)
 • Aivita Dudele (5. c)
 • Inese Gaile (6. a)
 • Santa Sproģe (6. b)
 • Ieva Biezā (7. a)
 • Baiba Smane (7. b)
 • Valentīna Daņilova (7. c, 4. a)
 • Ligita Plūme (8. a)
 • Kristīne Ganiņa (8. b)
 • Jolanta Oļeiņika (8. c)
 • Solvita Mezīte (9. a)
 • Monta Sebre-Rudzīte (10. klase)
 • Līga Kīslere (10. klase)
 • Nataļja Etjantena (11. klase)
 • Ēva Jaunslaviete (11. klase)
 • Sarmīte Kurmejeva (12. klase)
Ģimnāzijas padomes kopbilde