Ģimnāzijas padome

Ģimnāzijas padomes nolikums

 

Skolas padomes izdarītais/ pieņemtie lēmumi:

 

  1. Ģimnāzijas padomes protokols 01.11.2023.

Padomes sastāvs:

Padomes vadītāja:

Locekļi:

Izglītojamo pārstāve:

Skolotāju pārstāvis:

Direktore: