Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja 9.a klasei

Lilita Kreicberga

Sekretāre - lietvede

Sekretāre - lietvede

Inga Pētersone

Administratore

Administratore

Ilona Rulle

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos

Tatjana Rumjanceva

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Direktores vietniece, datorikas skolotāja 7. klasēm

Anda Kušķe

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece, pedagoga palīgs

Direktores vietniece, pedagoga palīgs

Sintija Stūre

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 11. klasēm

Inese Varesa

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Gunita Gindra

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs

Irina Hauga

Raiņa iela 28A

Raiņa iela 28A

Ārsta palīgs

Ārsta palīgs

Darja Šmite

Ausekļa iela 5

Ausekļa iela 5

Rekvizīti

Maksātājs: Valkas novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009114839
Juridiskā adrese: Semināra iela 9 , Valka, Valkas novads, LV-4701
Kredītiestādes nosaukums: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV16 UNLA 0050 0142 8313 4

Pakalpojuma saņēmējs: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Reģistrācijas numurs: 40900034625
Juridiskā adrese: Raiņa iela 28A, Valka, Valkas novads, LV-4701