03.06.2024.

30. maijā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 8. – 12. klašu skolēniem un skolotājiem notika mācību gada noslēguma pasākums – Lecam raibu raibajā vasarā! Pasākums noritēja neformālā gaisotnē: dejoja TDK “Vendīgs” un karsējmeiteņu deju grupa “CheerValka”, dziedāja jauniešu koris “Cimzes kods”, darbojās dažādas stacijas, kur varēja nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, gatavot cukurgailīšus un sapņuķērājus, dziedāt karaoke un rakstīt savus vasaras nodomus. Valkas Rotary kluba prezidents V. Zariņš pasniedza stipendiju par centīgu mācību darbu K. Siliņai un E. Deņisovam! Valkas novada Domes priekšsēdētāja G. Avote pasniedza Goda nomināciju “Augsim Latvijai!” 367. Vijciema mazpulka dalībniecei E. Lūsai! Direktores vietnieces A. Kušķe un T. Rumjanceva pateicās uzņēmumam “Vārpas 1”, Valkas teritorijas apsaimniekošanas nodaļai un P. Pētersonam par veiksmīgu sadarbību! Lai visiem jauka un saulaina vasara! Pasākuma izskaņā spēlēja grupa “Kapu svētki”.

Galerija