02.12.2023. Salidojums

Cienījamie Valkas vidusskolas, Valkas 1. vidusskolas, Valkas ģimnāzijas, Valkas pamatskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas absolventi!

2025. gada augustā notiks absolventu salidojums, un mēs sveiksim skolu 105 gadu jubilejā! Tāpēc aicinām Jūs piedalīties skolas atmiņu grāmatas veidošanā. Lūdzu dalieties ar savām atmiņām par skolas pasākumiem (fotogrāfijas un nelieli apraksti).

Fotogrāfijas un aprakstus sūtīt uz salidojumsvjcg@inbox.lv