16.10.2023. Mazie ģimnāzisti

Mazie ģimnāzisti Labo darbu nedēļa apciemoja SOS ciematiņu Valkā. Paldies vecākiem par sarūpētām dāvanām!

Galerija