08.01.2024. Projekti

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas vecāku biedrība īstenoja projektu “Dabas klases un Sajūtu takas izveide” Valkā Ausekļa ielā 5 pie skolas ēkas.
Nojumes, šķēršļu takas, Gudrās Pūces stenda un Sajūtu takas būvdarbi ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Pavasarī aicinām ģimenes un bērnus jauki un aktīvi pavadīt laiku kopā un izmēģināt šķēršļu taku!

Projekts Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000001 LEADER programmā, tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Projekta mērķis ir sadarbībā ar Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju un Vecāku padomi radīt sakoptu un labiekārtotu vidi bērnu izzinošām nodarbībām dabā un aktīvai atpūtai.

Projekta ietvaros tika izbūvēta un iekārtota Dabas klase (nojume).

Projekta kopējās izmaksas ir 29614.63 EUR, publiskais finansējums EUR 26653.16 un Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums 2947.90 EUR.