27.02.2024.

Topošo pirmklasnieku vecāki!

Uzņemam bērnus, kuri 2024. gada 1. septembrī uzsāks mācības 1. klasē.
Dokumentu iesniegšana katru darba dienu no 8:00 līdz 15:00, Raiņa ielā 28A vai Ausekļa ielā 5. Obligāti līdzi paņemt bērna dzimšanas apliecību!

Vairāk informācijas:
direktore Lilita Kreicberga – 26540200
direktores vietniece Anda Kušķe – 28300964

Galerija