1. klase

Grāmata pēc paša izvēles.

Autors/-i Grāmatas nosaukums
Ieva Samauska
Evija Gulbe Koko un Riko
Evija Gulbe Ece- bece- ābece