11. klase

Romāns pēc izvēles no sērijas „Es esmu …”

Romāns pēc izvēles no sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts”

Autors/-i Grāmatas nosaukums
Pauls Bankovskis „Trakie veči”
Evita Sniedze „Tie paši oši”
Nora Ikstena „Dzīves svinēšana”
Pauls Putniņš „Ar būdu uz baznīcu”
Gunārs Priede „Saniknotā slieka”
Rainis „Jāzeps un viņa brāļi”
Henriks Ibsens „Pers Gints”