12. klase

Romāns pēc izvēles no sērijas „Es esmu …”

Romāns pēc izvēles no sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts”

Autors/-i Grāmatas nosaukums
Džordžs Orvels „Dzīvnieku ferma”
Gunars Janovskis „Sōla”
Nora Ikstena „Mātes piens”
Mārtiņš Zīverts „Pēdējā laiva”
Māra Zālīte „Paradīzes putni”