2. klase

Izvēlies 2 grāmatas un aizpildi skolotājas iedotās darba lapas.

Autors/-i Grāmatas nosaukums Piezīmes
Agnese Vanaga Plastmasas huligāni vai Plastmasas huligāni: Draugs pazudis
Līga Rozentāle Vislabākā vasara
Tūve Jānsone Bīstama vasara, Burvja cepure, Vasaras grāmata Pēc T. Jānsones Piedzīvojumi muminielejā
Gundega Sēja Kā Es ar OPI braucu LATVIJU lūkoties
Vītauts V. Landsbergs Sliņķu pasakas
Ēriks Kūlis Niķa un Riķa stiķi
Maija Laukmane Pīmuks, Cunduriņš un Mirdzošā Mēnesgaisma
Nikolajs Nosovs Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi
Linda Kukare – Aldersone Piedzīvojumi Lielmežā vai Lielmeža iemītnieku piedzīvojumi pilsētā
Lilija Berzinska Pļavas pasakas
Evija Gulbe Lilallā un viņas pigoriņi
Māra Cielēna Jebkura pasaku grāmata