7. klase

7. a klasei ir jāizlasa 1 ieteicamās literatūras grāmata un 1 BJVŽ 2024 grāmata kategorijā 15+ vai vecāku žūrijas:

https://lnb.lv/lnb-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2024-uzsak-ikgadejo-jaunako-gramatu-lasisanas-un-vertesanas-maratonu/

Autors/-i Grāmatas nosaukums
E.H.Portere “Polliana”
Sāra Penipārkere “Pakss”
Anete Shāpa “Lampiņa”
Žans Klods Murlevā “Upe, kas tek atpakaļ”
Pireta Rauda “Kā izglābt mazītiņo mammu”
Gaja Guna Ekle “Brālis, kas nebija vajadzīgs”
Mavils “Kinderlande”
Mihaels Ende “Momo”
Maija Laukmane “Saturies, Sibilla!”
Rūta Šepeitis “Starp pelēkiem toņiem”