9. klase

Jāizlasa 1 ieteicamās literatūras grāmata un 1 BJVŽ 2024 grāmata kategorijā 15+ vai vecāku žūrijas:

https://lnb.lv/lnb-programma-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2024-uzsak-ikgadejo-jaunako-gramatu-lasisanas-un-vertesanas-maratonu/

Autors/-i Grāmatas nosaukums
Džejs Ašers “Trīspadsmit iemesli”
Zenta Ērgle “Starp mums, meitenēm, runājot”
I.un L. Bauere “Kurš viņus sapratīs”
Jurga Ville “Sibīrijas haiku”
Džīna Vebstere “Garkājtētiņš”
Virdžīnija Grimaldi “Laiks iedegt zvaigznes”
Elizabete Eglīte “Tikšanās laikā”
Džeina Šteinberga ‘Lasītāja”
Gundega Repše “Alvas kliedziens”
Sabīne Košeļeva ,,Rīga – Maskava: 21. gadsimta mīlasstāsts”