Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš “Atspolītes”

Skolotājs: Ārija - Dzintra Tomiņa

Klašu grupa: 1. - 12. klase