Radošie rīti “Stariņi”

Skolotājs: Daiga Soloveiko - Lazdiņa

Klašu grupa: 4 - 6 gadi