Ritmika “Mazie ģimnāzisti”

Skolotājs: Inga Eglīte, k/m Tija Bērtiņa

Klašu grupa: PII "Mazie ģimnāzisti"