Robotika – elektronika

Skolotājs: Valdis Jerums

Klašu grupa: 7. - 12. klase