Šūšanas pulciņš “Knaģītis”

Skolotājs: Daiga Soloveiko - Lazdiņa

Klašu grupa: 4. - 9. klase