Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš”

Skolotājs: Inga Aleksejeva, k/m Tija Bērtiņa

Klašu grupa: 1. - 4. klase