Tautas deju kolektīvs “Vendīgs”

Skolotājs: Vineta Skutāne, k/m Tija Bērtiņa

Klašu grupa: 5. - 7. klase, 8. - 12. klase