Zīmēšanas un gleznošanas pulciņš “Radi”

Skolotājs: Anda Sīmane - Gudriniece

Klašu grupa: 5 - 18 gadi