Karjeras izglītība

Karjeras izglītība paredz skolēniem iepazīt dažādas profesijas un virzienus, kurp doties pēc 9. un 12. klases. Uz skolu aicinām dažādu profesiju pārstāvjus, organizējam 9. klašu skolēniem Profesiju konferenci un piedalāmies Ēnu dienā.

Piesakies uz karjeras konsultāciju

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Gunita Gindra