10. klase

Ikdienā nepieciešams: pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi,  flomāsteri, lineāls u.c.

Mācību priekšmets Mācību piederumi
Angļu valoda 1 līniju burtnīca, biezā klade pierakstiem (var turpināt iepriekšējā gada kladi) , A4 mape
Vācu valoda plānā klade pierakstiem,  A4 mape ar kabatiņām
Matemātika 1 biezā pierakstu klade, transportieris, cirkulis ar pildspalvu
Latviešu valoda  plānā klade pierakstiem; A4 mape, 1 līniju burtnīca
Literatūra biezā rūtiņu klade (3 gadiem)
Ķīmija biezā rūtiņu klade (3 gadiem)
Fizika biezā rūtiņu klade (3 gadiem)
Bioloģija biezā rūtiņu klade (3 gadiem)
Vēsture un sociālās zinātnes pierakstu klade (rūtiņu, biezā ),A4 mape
Uzņēmējdarbības pamati pierakstu klade ( rūtiņu, plānā), A4  mape, materiāli, kuri būs nepieciešami savas biznesa idejas īstenošanai
Dizains un tehnoloģijas materiāli (auduma, ādas, koka u.c. atgriezumi, dzija),  ja skolēns gribēs paturēt radīto dizaina izstrādājumu sev. Nolietota cepure (šūta) ārdīšanai
Kultūras pamati  A4  mape ar ātršuvēju
Sports un veselība sporta tērps un apavi vingrošanai zālē un  sportošanai āra apstākļos
Valsts aizsardzības mācība pierakstu klade (2 gadiem)
Programmēšana / Datorika pierakstu burtnīca
Ievads veselības zinātnē un psiholoģijā pierakstu burtnīca
Ievdas inženierzinātnēs pierakstu klade (3 gadiem)
Projektu darbs A4 mape