12. klase

Ikdienā nepieciešams: pildspalva, parastais zīmulis, flomāsteri, lineāls, cirkulis ar pildspalvu u.c.

Mācību priekšmets Mācību piederumi
Angļu valoda II 1 līniju burtnīca, biezā klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi), A4 mape, 1 plānā klade
Latviešu valoda līniju klade (var turpināt pagājušā gada kladi), A4 mape, līniju burtnīca
Literatūra biezā rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Bioloģija II biezā pierakstu klade, A4 mape
Ķīmija II biezā pierakstu klade, A4 mape
Sociālās zinātnes II pierakstu klade (rūtiņu, no iepriekšējā gada)
Ģeogrāfija II pierakstu klade (rūtiņu, no iepriekšējā gada)
Uzņēmējdarbības pamati pierakstu klade (rūtiņu, plānā), A4  mape, materiāli, kuri būs nepieciešami savas biznesa idejas īstenošanai
Kultūras pamati A4 mape ar ātršuvēju
Sports un veselība sporta tērps un apavi vingrošanai zālē un  sportošanai āra apstākļos
Ievads veselības zinātnē un psiholoģijā pierakstu burtnīca
Projektu darbs A4 mape