Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde sadevušies rokās, veidojot apli.

Pašpārvaldes sastāvs 2023./2024. m.g