Skolēnu pašpārvalde

Pašpārvaldes sastāvs 2023./2024. m.g

Katrīna Siliņa

Čau, mani sauc Katrīna Siliņa. Esmu 11. m. klases skolniece. Ikdienā man patīk lasīt. Ļoti daudz nodarojos arī ar mūziku. Dziedu gan skolas korī ''Cimzes kods'', gan dziedu sieviešu korī ''Ziemeļstīga''. Bez mūzikas es nevarētu iedomāties savu ikdienu. Aktīvi darbojos skolēnu pašpārvaldē. Turpinu un attīstu pagājušajā gadā iesākto domu par avīzes veidošanu. Bet, protams, bez palīdzības, tas nebūtu iespējams.

Amanda Kušķe

Čau, mani sauc Amanda Kušķe. Mācos 7.a klasē. Skolēnu pašpārvaldē darbojos jau otro gadu. Darbošanās pašpārvaldē dod man personīgo izaugsmi. Šogad mans pienākums tajā ir veidot skolas avīzi. To pieteicos veidot, jo ir interesanti uzzināt skolas dzīvi no citas puses nekā to redz ikdienā skolēni. Es mācos arī Valkas mākslas skolā, kā arī šogad pirmo gadu dejoju kolektīvā " Vendīgs". Brīvajā laikā es, labprāt, pavadu laiku ar draudzenēm un eju garās pastaigās. Man patīk iepazīt citas valstis, tāpēc šovasar devos "Fisom" piedzīvojumā uz Maroku.

Emīlija Biezā

Čau, mani sauc Emīlija Biezā. Es macos 7. a klasē. Es jau otro gadu piedalos skolēnu pašpārvaldē. Es mācos arī Valkas sporta skolā un Mākslas skolā. Es brīvajā laikā pastaigājos vai zīmēju. Man patīk dažādi sporta veidi, bet visvairāk kalna slēpošana un basketbols.

Karlīne Kalniņa

Čau, mani sauc Karlīne Kalniņa. Es mācos 8.c klasē. Man patīk zīmēt un gleznot. Es ļoti bieži nodarbojos ar zīmēšanu arī ikdienā. Esmu pabeigusi Valkas Mākslas skololu labi un teicami. Mākslaskolā es eju vel joprojām, pēc tās pabeikšanas. Darbojos skolas pašpārvaldē. Palīdzu veidot skolas avīzi.

Adrians Stankaničs

Čau, mani sauc Adrians Stankaničs. Esmu 7.a klases skolnieks. Ikdienā es nodarbojos ar sportu. Bez sporta mana dzīve nebūtu iedomājama. Jau trešo gadu aktīvi darbojos skolas pašpārvaldē. Šogad, es pirmo reizi iesaistījos skolas avīzes veidošanā un guvu daudz, aizraujošas emocijas! Nekad nepadošos un vienmēr iesaistīšos avīzes veidošanā, kā arī skolas dzīvē!

Skolēnu pāšpārvaldes konsultante

11. klases audzinātāja, Latvijas un pasaules vēsture skolotāja 7., 8., 9. klasēm, sociālo zinību skolotāja 8., 9. klasēm, vēstures un sociālo zinību skolotāja 10. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 12. klasei, sociālo zinātņu skolotāja 12. klasei

11. klases audzinātāja, Latvijas un pasaules vēsture skolotāja 7., 8., 9. klasēm, sociālo zinību skolotāja 8., 9. klasēm, vēstures un sociālo zinību skolotāja 10. klasei, sociālo zinību un vēstures skolotāja 12. klasei, sociālo zinātņu skolotāja 12. klasei

Vineta Skutāne