Simbolika

Karogs

Skolas karoga averss ar tekstu "Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija", Latvijas karogs kreisajā augšējā stūrī, centrā ģērbonis - lācis, fons dzeltenā krāsā.

Karoga averss (priekšpuse)

Skolas karoga reverss ar Raiņa ielas skolas ēkas attēlojumu centrā un tekstu "Visu Tēvzemei Latvijai!", zila fona krāsa.

Karoga reverss (aizmugure)

Ar direktora Alekša Ķīša (1938 – 1944) gādību panāk, ka Jāņa Cimzes ģimnāzijai ir savs karogs. Karoga metu izstrādājis mākslinieks J. Bīne Valkas apriņķa lauku pašvaldību uzdevumā, tāpēc vienā karoga pusē ir Valkas apriņķa ģerbonis – lācis. Ģerboņa aizmugurē neredzami krustojas lāpa ar ozolzaru. Karoga devīze – “Visu Tēvzemei Latvijai”. Karogā ievietotā Latvijas karte apzīmē zemes mācību un vēsturi, grāmata – vispārējo zināšanu simbolu, kokle – latviskos tikumus un mūziku, kura bija izcelta Cimzes skolā. Karogā redzama vecā Cimzes skolas ēka un ģimnāzija. Dominējošās krāsas skolas karogā – zila un dzeltena. 1939. gadā iesvēta skolas karogu. Šobrīd nav zināms, kur palika karoga oriģināls vēlākajos gados.

Grafiskā identitāte

Skolas logo

Logo ir attēlotas krāsas – dzeltena un zila, kuras ir redzamas skolas karogā, kastanis – no ārpuses ir spurains un dažreiz durstīgs, bet patiesība jau ir kodolā.

Logo vektorgrafikas datne (pdf)

Logo attēla datne (png)

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas logo

Logo izmantošana dizainā

Logo lietošanai skolas prezentācijām un citiem nolūkiem. Derīgs izmantošanai MS Word dokumentos, MS PowerPoint prezentācijās un citos līdzīgos dokumentos.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Raiņa ielas ēkā tumšā laikā ar ieslēgtu ārā apgaismojumu