Stundu laiki

Ausekļa ielā (1. – 7. klases):

Laiki treknrakstā – pusdienu starpbrīdis

Stunda 1., 2., 4. a klases 3., 4. bc, 5.b klases 5.ac, 6., 7. bc klases
1. 8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00 9.20 – 10.00 9.20 – 10.00
3. 10.10 – 10.50 – 11.20
10.10 – 10.50 10.10 – 10.50
4.
11.20 – 12.00
11.00 – 11.40 – 12.10
11.00 – 11.40
5. 12.10 – 12.50 12.10 – 12.50 11.50 – 12.30 – 13.00
6. 13.00 – 13.40 13.00 – 13.40 13.00 – 13.40
7. 13.45 – 14.25 13.45 – 14.25

Raiņa ielā (7. – 12. klases):

Laiki treknrakstā – pusdienu starpbrīdis

Stunda 7., 9. klases 8., 10. klases 11., 12. klases
1. 8.30 – 9.10 8.30 – 9.10 8.30 – 9.10
2. 9.20 – 10.00 9.20 – 10.00 9.20 – 10.00
3. 10. 05 – 10.45 – 11.15
10. 05 – 10.45 10. 05 – 10.45
4.
11.15 – 11.55
10.50 – 11.30 – 12.00
10.50 – 11.30
5. 12.00 – 12.40 12.00 – 12.40 11.40 – 12.20
6. 12.50 – 13.30 12.50 – 13.30 12.25 – 13.05 – 13.35
7. 13.35 – 14.15 13.35 – 14.15 13.35 – 14.15
8. 14.20 – 15.00 14.20 – 15.00 14.20 – 15.00