09.11.2023.

8.b piedalās apkārtnes sakopšanā.

Galerija