Uzņemšana 10. klasē

2024./2025. mācību gadā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija uzņems 3 dažādos vispārējās vidējās izglītības virzienos. Skolā tiks piedāvāti 6 padziļinātie priekšmeti, kuri sakārtoti 6 padziļinātos kursu komplektos un 6 specializētie kursi. Izglītības programma tika sastādīta, ņemot vērā skolēnu, skolotāju un vecāku vēlmes, kā arī izpētītas šobrīd un nākotnē pieprasītākās profesijas.

Vairāk par vidējās vispārējās izglītības programmām:

Uzņemšanas kārtība:

Informācija par uzņemšanas kārtību, norisi, nepieciešamajiem dokumentiem būs pieejama vēlāk.

Vairāk informācijas:

Sekretāre - lietvede

Sekretāre - lietvede

Inga Pētersone

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Direktores vietniece, pedagogs - karjeras konsultants, latviešu valodas skolotāja 12. klasei, projekta darbs 11., 12. klasēm, ievads veselības zinātnē 12. klasei

Gunita Gindra