03.06.2024.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmsskolas grupai „Mazie ģimnāzisti” – izlaidums! Mūsu gudrajiem, mīļajiem, nepacietīgajiem, laimīgajiem bērniem! Septiņas smaidošas meitenes un 10 zinātkāri zēni, kuri ar lepnumu var teikt: paliec sveiks bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu pirmklasnieks! Diena iesākās ar dažādām aktivitātēm, kur pirmsskolniekiem bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas: matemātikas jomā pie Gudrās dzērves, latviešu valodas jomā kopā ar Viltīgo lapsu, sociālajā un pilsoniskajā jomā ar Pelēci vilku, sportoja kopā ar Veiklo vāveri, dabaszinības jomā darbojās kopā ar Čaklo lāci, bet ar zaķi Garausi tehnoloģiju lomā locīja putniņu! Pēc aktivitātēm visi devās uz svētku koncertu, kur dziedāja, dejoja un saņēma piemiņas dāvanas! Paldies firmai Berga foto par sagādātām dāvanām! Paldies visiem pedagogiem, atbalsta personālam un skolotāju palīgiem par ieguldīto darbu!

Galerija