17.11.2023. Skolas dzīve

16.novembrī valsts svētku pasākumu “Tēvzemes novadi dziesmu vārdos vīti” svinēja skolēni no 1.-6.kl. un Mazie ģimnāzisti. Pasākumā piedalījās 2.-4.klašu koris, G.Krievkalne, un 1.-4.kl. TDK “Vainadziņš”.  Skolēnu pašpārvalde pasniedza pateicību M.Doršam un S.D.Šnukai par augstiem rezultātiem spēka sacensībās “Lāčplēsis un Spīdola”. Direktore L.Kreicberga visus sveica  valsts svētkos un godināja sākumskolas skolotāju S.Brici, kurai tiks pasniegts Valkas novada Atzinības raksts par godprātīgu, radošu darbu mācību un audzināšanas procesa organizēšanu. Svētku noslēgumā R.Dūduma -Ķirse un J.Ķirsis sveica svētkos ar interaktīvu spēļstundu “Mini pa visiem”.

Galerija