09.01.2024. Pasākumi

20. un 21.decembrī skolā notika 4.-12.klašu Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētku vecīša ceļojums apkārt pasaulei”, kuru projekta darba ietvaros organizēja 11.klašu skolnieces L.Šnuka un L.Cibuļska. Katrai klasei bija jāizlozē viena valsts un jāparāda, kā Ziemassvētkus svin šajā valstī. Visas klases bija ļoti padomājušas par savu priekšnesumu. Skaļākās ovācijas saņēma 4.c un 7.b klase, kuras attēloja Ziemassvētkus Havaju salās. Paldies klases audzinātājiem un skolēniem par krāšņajiem priekšnesumiem!

Galerija