10. klase

Romāns pēc izvēles no sērijas „Mēs. Latvija, XX gadsimts”

Autors/-i Grāmatas nosaukums
Džeroms Deivids Selindžers „Uz kraujas rudzu laukā”
Jānis Joņevs „Jelgava 94”
Jānis Lejiņš „Zīmogs sarkanā vaskā”
Laima Kota „Mana turku kafija”
Osvalds Zebris „Māra”
Ilona Leimane „Vilkaču mantiniece”
Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla „Kuršu vikingi”
Igne Zarambaite „Melndzelmji”
Lote Vilma Vītiņa „Ūdenstornis”