Jaunais uzņēmējs

Skolotājs: Guntra Gaidlazda

Klašu grupa: 7. - 12. klase