11. klase

Ikdienā nepieciešams: pildspalva, parastais zīmulis, krāsainie zīmuļi, flomāsteri, lineāls u.c. 

Mācību priekšmets Mācību piederumi
Angļu valoda 1 līniju burtnīca , biezā klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi), A4 mape.
Vācu valoda iepriekšējā mācību gada pierakstu klade,  A4 mape
Fizika biezā rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Ķīmija biezā rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Bioloģija biezā rūtiņu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Matemātika 1 biezā pierakstu klade, cirkulis ar pildspalvu, transportieris
Latviešu valoda līniju klade (var turpināt pagājušā gada kladi), A4 mape, līniju burtnīca
Literatūra Ievads veselības zinātnē un psiholoģijā
Vēsture un sociālās zinības pierakstu klade (rūtiņu, biezā ) no iepriekšējā gada
Ģeogrāfija pierakstu klade (rūtiņu, plānā )
Uzņēmējdarbības pamati pierakstu klade (rūtiņu, plānā), A4  mape, materiāli, kuri būs nepieciešami savas biznesa idejas īstenošanai
Dizains un tehnoloģijas materiāli (auduma, ādas, koka u.c. atgriezumi, dzija),  ja skolēns gribēs paturēt radīto dizaina izstrādājumu sev.   Nolietota soma ārdīšanai
Kultūras pamati A4 mape ar ātršuvēju
Sports un veselība sporta tērps un apavi vingrošanai zālē un  sportošanai āra apstākļos
Krievu valoda klade no iepriekšējā gada, līniju burtnīca
Valsts aizsardzības mācība pierakstu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Programmēšana / Datorika pierakstu burtnīca
Ievads veselības zinātnē un psiholoģijā pierakstu burtnīca
Ievdas inženierzinātnēs pierakstu klade (var turpināt iepriekšējā gada kladi)
Projektu darbs A4 mape