Olimpiāžu rezultāti

Novada angļu valodas olimpiādes rezultāti:

1. vieta:

 • J. Čakārnis (6. klase)
 • T. Veisis (9. klase)
 • D. D. Šefelis (12. klase)

2. vieta:

 • S. D. Šņuka (6. klase)
 • G. Remicāns (5. klase)
 • A. A. Beļakovs (9. klase)

3. vieta:

 • E. Ķerpe (5. klase)
 • E. R. Rabuško (12. klase)

Atzinības:

M. K. Plūme (6. klase), S. Šaldere (6. klase), T. Valovs (9. klase), H. Kvēps (8. klase), E. Aumeisters (9. klase), A. Martens (9. klase), H. K. Plūme (8. klase), M. Stumbris (11. klase), R. Skutāne (11. klase), S. Andruce (10. klase), J. Jaunslavietis (11. klase).

Paldies angļu valodas skolotājām I. Andiņai un V. Galgānei!

Novada krievu valodas olimpiādes rezultāti:

1. vieta:

 • E. Skrastiņa (9. klase)
 • D. Runde (8. klase)
 • S. Zālīte (9. klase)
 • S. Sobačevska (10. klase)
 • M. Tiniakova (11. klase)

2. vieta:

 • P. Tishakova (11. klase)

3. vieta:

 • L. Jegorova (11. klase)

Paldies krievu valodas skolotājai I. Vabalei!

Novada bioloģijas olimpiādes rezultāti:

1. vieta:

 • A. Gindra (9. klase)
 • R. Skutāne (11. klase)
 • P. Romana (12. klase)

2. vieta:

 • T. Veisis (9. klase)
 • J. Jaunslavietis (11. klase)

Paldies bioloģijas skolotājiem B. Magonei un J. Vaivadam!