5. – 6. klašu novada olimpiāde latviešu valodā un literatūrā

05.02.2024. – 06.02.2024.