29.09.2023.

11:30

Ausekļa iela 5

Miķeldienas tirgus un izstāde (5.,6.kl. skolēni, kuri vēlas tirgot preci, pieteikties pie klases audzinātājās līdz 28.09.)